Turvaline töökeskkond

Tõsta ohutust ettevõtte ruumides

AJ Tooted pakub laia valikut turva-, tervise- ja ohutustooteid, et tõsta töökoha ohutust, vähendada tööõnnetusi ja piirata volitamata ligipääsu. Näiteks piirded, tõkked, hoiatuslindid, esmaabivahendid, valvepeeglid, keevituskardinad ja paljugi muud.

Ohu eest hoiatavate ning ligipääsu piiravate toodete abil on võimalik hoida ära tööõnnetusi.

Samuti on ohtude esiletõstmine äärmiselt lihtne ja tõhus. Hoiatuslinti ja/või libisemisvastast linti saab kasutada ebatasaste põrandate, astmete, madalate lagede ja muude ohtude märgistamisel. Linti saab kasutada ka laadimisalade, kõnniteede ja evakuatsiooniteede piiritlemisel. Hästi nähtavat vahtkaitset saab kasutada ka laetalade, teravate nurkade ja muu sarnase märgistamisel. Silmatorkavad värvid hoiatavad töötajaid ja külastajaid ohtlike kohtade eest ning vaht kaitseb nii inimesi kui ka seadmeid kokkupõrgete korral. Põrandamärgiseid saab kasutada mitmesuguste hoiatuste esiletoomiseks, et vältida riskide võtmist ja tagada vastavus keskkonna-, tervise- ja turvakaitse juhistele.

Keelake ligipääs piiretega

Meie võrgust vaheseinte süsteem sobib suurepäraselt ohtlike või väärtuslike seadmete kaitseks siseruumides. Vaheseinad aitavad hoida ohutut kaugust käiguteede ja ohtlike masinate vahel. Lisaks sellele, et keskkond on töötajatele ja külastajatele turvalisem, saad hõlpsasti ära hoida volitamata ligipääsu masinatele ja kaupadele.

Tõsta töökeskkonna ohutust valvepeeglite abil

Laopeeglid võimaldavad tõstukijuhtidel ja jalakäijatel näha ka nurga taga toimuvat, et ära hoida võimalikke õnnetusi. Lisa turvapeeglid nii aluseriiulite vahele kui ka lao sissepääsu juurde või ettevõtte õuealale, et parandada nähtavust. Neid saab kasutada ka kauplustes, et anda töötajatele parem ülevaade ruumist ning aidata vältida vargusi. Kasuta ohutusvarustust töökoha turvalisuse parandamiseks ja õnnetuste vältimiseks. Kui vajad abi õige turvavarustuse leidmisel, siis võta julgesti ühendust meie klienditeenindusega.