Jätkusuutlikkus

Ambitsioonikad jätkusuutlikkuse eesmärgid

AJ Grupp on Põhja-Euroopa juhtiv kontori-, lao- ja tööstustoodetele spetsialiseerunud pereettevõte. Rakendame töös kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise standarditel ISO9001 ja ISO14001 põhinevaid süsteeme. AJ Grupi jätkusuutlikkuse strateegia on kooskõlas ÜRO ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega ning mõjutab meie ärimudeli kõiki osi. Meie tegevused keskenduvad peamiselt kolmele valdkonnale:

  • turvalise töökeskkonna, tööheaolu ja arenemisvõimaluste tagamine kogu AJ kollektiivile;
  • tootmise ja toodete keskkonnamõjude pidev hindamine, teabe kogumine ning mõjude vähendamiseks vajalike sammude astumine;
  • koostöösuhete loomine varustajatega, kelle säästva arengu eesmärgid ning väärtused kattuvad meie omadega.

Samuti käsitleme jätkusuutlike sihtide seadmisel ärieetika ja sotsiaalse vastutuse temaatikat ning seda, kuidas vähendada tervikuna meie igapäevaste tegevuste tagajärjel tekkivat süsiniku jalajälge nii kontorites, tootmisüksustes kui ka transpordisektoris. Meie eesmärgid, tegevuskava ja tulemused avaldatakse igal aastal jätkusuutlikkuse aruandes, mis on kõigile kättesaadav.

Tutvu AJ Grupi jätkusuutlikkuse aruandega (inglise keeles).

Roheline Energia

AJ Tooted AS liitus alates 1.juuni 2022 Rohelise Energia paketiga. Valides taastuvenergia paketi tarbime vaid 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit. Tutvu Eesti Energia poolt välja antud tunnistusega.

Mis on Roheline Energia ettevõtetele? Loe lisaks Eesti Energia lehelt.