Värske aruanne: 9 laojuhatajat 10-st kinnitab seost hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel

Tänased lao- ja logistikajuhid märkavad selget seost hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel. Siiski näib, et paljudel puuduvad vajalikud oskused oma ideede elluviimiseks. Eespool toodu ja rohkemgi veel selgus Kantar Sifo poolt tellitud uuringu* tulemustest, mille põhjal koostasime ülevaatliku aruande.

„Toimiva planeeringuga, turvaline ja ergonoomiline töökeskkond on jätkusuutliku tuleviku alus nii töötajate kui ka ettevõtte vaatenurgast,“ sõnab David Bray, AJ Grupi asedirektor.

Soovime hoida end kursis arengutega erinevates töökeskkondades

Hea töökeskkond on oluline mitmel põhjusel. Muuhulgas hõlmab see ka tööga seotud õnnetuste ja haigestumiste ennetamist ning seeläbi tootlikkuse tagamist.

Oleme AJ Grupis varustanud erinevaid töökohti sisustuslahendustega enam kui 45 aastat ning jälgime tähelepanelikult turu arenguid. Et saada veelgi parem ülevaade hetkeolukorrast töökeskkondades, kutsusime endale appi Rootsi turu-uuringute agentuuri Kantar Sifo.  Aruandest „Füüsiline töökeskkond – teadmised juhtide seas“ selgub muuhulgas, et 4 juhti 5-st tunnevad, et nende teadmised hea füüsilise töökeskkonna kujundamise osas on puudulikud.

David Bray, AJ Grupi asedirektor
Meie jaoks AJ Grupis on hea töökeskkond alati esmatähtis. See on meie põhitegevus ja suhtume sellesse suure austusega.
David Bray, AJ Grupi asedirektor
92% juhtides märkab seost hea töökeskkonna ja kasumlikkuse vahel
“Töökeskkonna parendamine on alati olnud aktuaalne teema, mille kohta paljud juhid usuvad, et neil on mõningased teadmised. Samas soovitakse saada rohkem infot, sest nähakse töötingimuste otsest mõju ettevõtte majadustulemustele. Tervelt 92% vastanutest kinnitavad selget seost füüsilise töökeskkonna ning kasumlikkuse vahel,” selgitab David Bray ning rõhutab, et õige varustus aitab vähendada ka tööülesannete täitmisele kuluvat aega.
Graafiku kujul esitatud vastus küsimusele "Kui hästi on lahendatud järgnevad valdkonnad Sinu ettevõttes, kui arvestada olukorda füüsilise töökeskkonna vaatenurgast?"

Töökeskkond on päevakajaline teema

Muuhulgas oli uuringu eesmärgiks tulevikuvajaduste kaardistamine. Nii saame tagada, et suudame ka edaspidi pakkuda oma klientidele just seda, mida nad vajavad. Meie poolt seatud ülesande täitmiseks küsitles Kantar Sifo kokku 400 lao- ja logistikajuhti Taanist, Norrast, Soomest ja Rootsist.

“Töökeskkond on aktuaalne teema, mis kõnetab nii juhte kui ka töötajaid. See on pidevas muutumises ning üha enam näeme automatiseeritud lahendusi. Meie eesmärk on olla valdkonnas teerajajateks."

Graafiline pilt, mis näitab, et 3 juhti 4-st räägib töökeskkonnast vähemalt kord kuus ja vähemalt 50% räägib sellest iganädalaselt.
Graafiku kujul esitatud vastus küsimusele "Kas oled viimase 12 kuu jooksul otsinud infot füüsilise töökeskkonna kohta?".
Graafik, mis näitab, millistest allikatest laojuhatajad otsivad infot füüsilise töökeskkonna kohta.

Tajutakse vajadust täiendkoolituste järele

Ligi pooled laojuhatajad (46%) on läbinud mõne füüsilise töökeskkonnaga seotud koolituse. Sellest hoolimata tunnevad paljud, et nende oskustest ei piisa ning näevad arenguruumi. Juhid nimetasid kursuseid, mida viisid läbi kõikvõimalikud organisatsioonid alates riigiasutustest kuni erasektori töötervishoiuteenuste osutajateni.

Graafiku kujul esitatud vastus küsimusele "Kas oled läbinud mõne füüsilise töökeskkonna temaatikat käsitleva koolituse?". 46% juhtidest vastas 'jah' ja 54% 'ei'.

Toimiv töökeskkond loob konkurentsieelise ja heaolutunde

Kui laojuhatajatelt küsiti, kuidas nad näevad füüsilise töökeskkonna arenguid oma ärivaldkonnas järgmise viie aasta jooksul, väitis enamus, et tingimused liiguvad selgelt paremuse suunas.

Graafiku kujul esitatud vastus küsimusele  "Kas usud, et füüsiline töökeskkond Sinu ettevõttes areneb järgmise viie aasta jooksul?". 60% vastas "See areneb ja paraneb" ja 14% vastas "See jääb samaks nagu praegu".
Graafiku kujul esitatud vastus küsimusele "Kui oluline on järgmise viie aasta jooksul parendada nimetatud valdkondi?".
Meil on täna hea töökeskkond, kuid eesmärk on püsida esirinnas, et inimesed oleksid huvitatud meie juures töötamisest. See on konkurentsieelis, mis tõstab heaolu ning kohalolekut.
Avatud vastus küsimusele: Milliseid arenguid näed füüsilise töökeskkonna osas oma ettevõttes viie aasta perspektiivis?

Samuti selgus uuringust, et 9 juhti 10-st usub, et hea töökeskkond on nende ettevõtte jaoks pikas perspektiivis väga oluline. Enamus on seisukohal, et töötingimusi ja sisustust on võimalik parendada.

“Julgustav on näha, et lao- ja logistikajuhid on töökeskkonna teemadele niivõrd pühendunud. Meie jaoks AJ-is on hea töökeskkond alati esmatähtis. See on meie põhitegevus ja suhtume sellesse suure austusega. Tunneme rõõmu, et teema on päevakajaline ka erinevates ettevõtetes,” lõpetas David Bray.


Loe lisaks, kuidas parandada laopersonali töötingimusi

* Uuring viidi läbi Põhjamaades, kus küsitleti lao- ja logistikajuhte Rootsist, Norrast, Soomest ja Taanist. Uuring annab laia analüüsibaasi, kuna vastajate seas on erineva töökogemusega juhte, kes töötavad nii suurtes kui ka väikestes ettevõtetes. Vastanutest 15% olid naised ning 85% mehed, kellest üle poole mahtusid vanuserühma 40 kuni 55 eluaastat.

Värskeimad artiklid Sinu postkastis!

Kord nädalas saadame välja uudiskirja, mis sisaldab põnevaid artikleid ja nõuandeid, inspiratsiooni töökeskkondade sisustamiseks ning sooduspakkumisi.
*Tellides uudiskirja kinnitan, et olen lugenud ja nõustun AJ Tooted AS privaatsuspoliitikaga.