Nõuanded personalispetsialistilt - kaugtöö

Mida kujutab endast täiskohaga kaugtöö?

Viimased aastad tõestasid juhtidele, et hirm kaugtöö ees on asjatu ning paljudel juhtudel aitas paindlikum töökorraldus lausa tõsta inimeste võimekust. Kodukontori kontseptsioon on nüüdseks laialdaselt aksepteeritud ning aidanud nii tööandjatel kui ka töötajatel liikuda hõlpsamini läbi viiruse leviku lainete.

Arvan, et möödunud kaks aastat on olnud katseperiood nii töötajatele kui ka tööandjatele ning suuremat tähelepanu ei ole pööratud pikemaajalistele tagajärgedele. Siiski eeldab kaugtöö kestev rakendamine kokkuleppeid selles osas, mida antud töövorm endast kujutab ja kuidas seda lepingutes fikseerida ning reguleerida. Samuti on oluline, et inimesed teadvustaksid, kuivõrd tähtis on vajadustele vastav töökeskkond. Vastutus selle eest, et tingimused kodukontorites toetaksid nii füüsilist kui ka vaimset heaolu, lasub mõlemal osapoolel.

Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub kaugtöö?

Paljudele töötajatele on kaugtöö periood olnud selgelt kasulik. Näiteks transpordi arvelt kokkuhoitav aeg, parem töö- ja eraelu tasakaal, võimalus segamatult keskenduda jne. Samuti vabadus oma päevakava suuremal või vähemal määral iseseisvalt kujundada.

Kuid on ka neid, kelle jaoks on kaugtöö osutunud ootamatult väljakutsuvaks. Näiteks inimesed, kelle lapsed viibisid samaaegselt koduõppel või partner kodukontoris. Sellisel juhul võib piiri tõmbamine töö- ja koduse elu vahele olla raskendatud ning tekkida vajadus töötada ka õhtustel aegadel ning nädalavahetustel. Tulemuseks rusuv tunne, et aega iseendale ei jagu.

Tööandjate suurim väljakutse on selgelt olnud erinevate osakondade, töörühmade ja üksikisikute vahelise kommunikatsiooni juhtimine. Mõnedel juhtudel on täheldatud, et kaugtöö vorm toetab hästi personaalsete tööülesannete täitmist, kuid pärsib märkimisväärselt koostöö- ja arenguvõimalusi.
 

Milliseid muudatusi toob tulevik kaugtöö osas?

Arvan, et tulevikus muutub kaugtöö mõiste mitmekesisemaks. Tõenäoliselt jätkab suur osa ettevõtteid viisil, kus kollektiivil on võimalus töötada osaliselt kontoris ning ülejäänud aja distantsilt kodukontorites või ühistöökeskustes. Oluline on paika saada strateegia, mis aitab hoida organisatsioonikultuuri ja -väärtusi, kasvatada ühtekuuluvustunnet ning võimaldab anda edasi teadmisi ja oskusi uutele töötajatele.

Tõenäoliselt näeme muutust ka kontorite planeeringutes, kuna igapäevaselt kohal viibivate inimeste arv langeb. Kasvab vajadus hõlpasti kohandatavate ja hästi varustatud koosolekuruumide järele. Oodata on erinevate ühistöökeskuste populaarsuse kasvu, kus on võimalik töökohti rentida kas regulaarselt või vastavalt vajadusele.

Kuna töö ei ole enam nii suurel määral seotud asukohaga, siis tekib võimalus värvata talente ka kaugemalt. Omakorda tõstab see konkurentsi tööjõuturul, kuna inimestele avaneb korraga rohkem valikuid.


Väärt nõuanne edukaks tööks kodukontoris?

Tööandjad peavad sõlmima selgeid kokkuleppeid kaugtöö korraldamiseks. Oluline on hoida end kursis ka muudatustega seadusandluses, et lepingud, kindlustused jms. oleksid ajakohased. Kaugtööd tehakse poolte kokkuleppel, mis tähendab, et tööandja ei saa sundida töötajat kaugtööd tegema ja töötaja ei saa kaugtööd nõuda.

Toetage töötajaid kodukontorite sisustamisel. Muutke vajalikud tehnilised lahendused kättesaadavaks, pakkuge võimalusi kontorimööbli soetamiseks. Lisaks materiaalsetele hüvedele pöörake tähelepanu teadlikkuse tõstmisele, et vältida soovimatuid terviseprobleeme. Kaugtöö pidev jälgimine ning vajadusel muudatuste tegemine on nii tööandja kui ka töötaja ühine vastutus.

Värskeimad artiklid Sinu postkastis!

Kord nädalas saadame välja uudiskirja, mis sisaldab põnevaid artikleid ja nõuandeid, inspiratsiooni töökeskkondade sisustamiseks ning sooduspakkumisi.
*Tellides uudiskirja kinnitan, et olen lugenud ja nõustun AJ Tooted AS privaatsuspoliitikaga.