Keskkonnahoid

Sorteerimiskonteinerid laos

Ressursside säästmine jätkusuutlikuma tuleviku nimel

Meie prioriteet on vähendada peakontori, kesklao, tehaste ja tütarettevõtete energiatarbimisega seotud kliimamõjusid. Seetõttu püüame vabaneda fossiilsete energiaallikate, nagu kivisüsi, nafta ja maagaas, kasutamisest. Kaardistame põhjalikult tervet organisatsiooni, et saaksime täielikult üle minna roheenergiale. Üks osa sellest stateegiast on näiteks päikesepaneelide paigaldamine meie Rootsis asuvale kesklaole ja Poola tehasele.
 
Teine oluline meede ressursside säästmiseks on kogu organisatsioonis jäätmemahtude vähendamine. Kaubaaluste projekt on üks näide sellesse valdkonda kuuluvatest ettevõtmistest. Tegemist on Halmstadi peakontori ja Poola tehase koostööprojektiga, mille eesmärk on vähendada põletamisele saadetavate jäätmete hulka, parandades meie kaubaaluste kvaliteeti ning pikendades seeläbi nende kasutusiga.

Inimene kontrollib tooli kõrgust

Vastupidavamad tooted ja materjalid

Soovime pakkuda tooteid, mille kvaliteet püsiks läbi aja. Meie tooted peavad olema nii funktsionaalsed, ohutud kui ka pika kasutuseaga. Kindlasti ei tohi need kahjustada ei inimesi ega ka keskkonda. Kliendiküsitlused kinnitavad, et meie toodete kvaliteeti hinnatakse läbivalt kõrgeks ning tehtud töö kannab vilja. 2021. aastal pikendasime garantiiperioodi kolmelt aastalt seitsmele, mis omakorda tõestab, et oleme veendunud oma toodete kõrges kvaliteedis ja vastupidavuses.

Seadused ja regulatsioonid tootmises keelatud ainete kohta muutuvad üha rangemaks, samuti kasvavad klientide ootused keskkonnasõbralikumate lahenduste osas. See kõik ärgitab meid püsima alati sammukese muudatustest eespool. Tegutseme ennetavalt ja nutikalt, et hoida dokumendid ja tooteinfo ajakohasena. Lähiaastatel planeerime organisatsioonis kasutusele võtta uue süsteemi, mis tagab, et kõik vajalik informatsioon on lihtsasti ja kiiresti kättesaadav. Nii saame muutusi veelgi paremini prognoosida.

Samuti oodatakse, et ettevõtted mõõdavad ja arvutavad üha täpsemalt oma toodete kliima- ja keskkonnamõjusid. Oleme kohustatud teavitama kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu toote elutsükli vältel, mistõttu püüame pidevalt oma kompetentsi selles valdkonnas täiustada.

Raudtee lookleb metsa vahel

Keskkonnasõbralikum transport

Suurim säästva arengu väljakutse on transpordivahendite poolt tekitatavate heitgaasi koguste vähendamine. AJ Grupp on seadnud transpordi üheks keskkkonnamõjude prioriteediks. Peamiselt on AJ Grupis kasutusel maantee-, raudtee- ja meretransport.
 
Heitgaasi koguste vähendamiseks oleme astunud järgmisi samme:
– viime üha rohkem maanteetransporti üle raudteele;
– keskendume transpordikahjude minimeerimisele, et vähendada ebavajalike sõitude arvu;
– kasutame ära maksimaalselt transpordivahendite mahutavust nii sissetulevate kui ka väljaminevate saadetiste puhul.
 
Lisaks töötame selle nimel, et saada täielik ülevaade ka kõigi meie ekspediitorite heitgaaside kogustest, eesmärgiga esitada võimalikult täpseid koondandmeid.

Jätkusuutlikkuse aruanne 2022

Loe lisaks AJ Grupi 2022. aasta
jätkusuutlikkuse aruandest (eng)

AVA PDF