Sotsiaalne vastutus

Naine istub laua taga ja naeratab kaamerasse

Tööheaolu

Töökeskkond AJ Grupis on avatud, kaasav ja kõigile võrdne. Ettevõttekultuur, mille oleme aja jooksul kujundanud, on alati olnud oluline osa sellest, kes me oleme. Meie neli põhiväärtust - vastutulelik, teadlik, tark ja abivalmis - ilmestavad suurepäraselt meie töömeetode. Väärtused juhivad meid ja mõjutavad otsuste langetamist organisatsiooni kõigil tasanditel.
 
Muidugi on töötajad kõige olulisem osa ettevõttekultuurist. Selleks, et uute kolleegide sisseelamine oleks võimalikult lihtne ja mugav, oleme välja töötanud programmi, mis algab juba enne esimest tööpäeva. Aastase programmi eesmärk on tagada kõigile uutele töötajatele ühesugused tingimused oma ülesannete täitmiseks ning aidata neil kohaneda AJ-i kultuuriga.
 
Samuti on meie jaoks oluline, et töökeskkond oleks turvaline. Püüame igapäevaselt ennetada tööõnnetusi, tööga seotud haigestumisi ning teisi ohtlikke olukordi. Näiteks möödus 2021. aasta meie Poola tehases ilma ühegi õnnetuseta, mis on uus rekord.

Inimesed omavahel rääkimas koosolekuruumis

Hoolikalt valitud koostööpartnerid

Ühtekokku on meil üle 300 tarnija. Niivõrd suures võrgustikus on meie jaoks äärmiselt oluline tagada, et partnerid jagaksid meiega samu väärtusi ning järgiks antud juhiseid. Suurem osa (91%) meie tarnijatest asub Euroopas ja ainult väike osa (9%) Aasias. Meie enda kolm tehast paiknevad Euroopas, kus toodetakse 35% sortimenti kuuluvatest kaupadest.
 
Teostame tarneahela süsteemseid kontrolle igal aastal. Need põhinevad riskianalüüsil, mida me pidevalt ajakohastame. Inimõigused, tööseadusandlus, korruptsioonivastane võitlus ning kvaliteedi- ja keskkonnanõuded on põhikriteeriumid, millele vastavust me oma tarnijatelt ootame. Järelvalvet teostame nii enesehinnangute kaudu kui ka pisteliselt tehaseid külastades.

Kolm last naeratavad kaamera suunas

Sotsiaalne kaasatus

Samuti on AJ Grupi inimestele südamelähedane heategevusorganisatsioonide toetamine ning ühiskonnaelus osalemine.
 
Alates 2012. aastast oleme toetanud Rootsi mittetulundusühingut Yennenga Progress, mis panustab aktiivselt kogukonna arengusse, jälgides nn hea küla (The Good Village) konseptsiooni. Heategevusprojekt, mis sai alguse 2001. aastal eelkooli loomisega Nakamtenga külas Burkina Fasos, on nüüdseks arenenud terviklikuks ja kasvavaks kogukonnaks. AJ Grupp on saatnud mööblit nii koolile kui ka külaelanikele.

Jätkusuutlikkuse aruanne 2022

Loe lisaks AJ Grupi 2022. aasta
jätkusuutlikkuse aruandest (eng)