Tõhusa logistikavoo neli eelist

Toimiv ladu on väärtuslik ressurss, mis tõstab ettevõtte konkurentsivõimet nii täna kui ka tulevikus. Kaasaegse lao juurde kuuluvad nutikad protsessid, mis aitavad parandada efektiivsust ning kontrollida kulusid, tagades seejuures klientide ja personali rahulolu.
Transportkäru

Targem ajakasutus

Õigete protsessidega on võimalik tööaega märksa nutikamalt kasutada. Võid üllatuda, kuivõrd sujuvalt saab kõik tehtud, kui nö ajavargad, milleks on tarbetult pikad distantsid toodete noppimisel, tülikad komplekteerimisprotseduurid ning järjekorrad pakkelaudade taga, saavad kõrvaldatud.

Seetõttu on oluline, et kaupade paiknemine laos tuleneks nende müügisagedusest ja hooajalisusest ning personalile oleks tagatud kõik vajalikud töövahendid enda ülesannete mugavaks täitmiseks. Need on möödapääsmatud tingimused, mis peavad olema täidetud, et tagada töötajate, klientide ning juhtkonna rahulolu.

Tõstelaud
AJ projektimüük

Terved ja motiveeritud töötajad

Tööheaolu on tõhusalt toimiva lao alustala. Seetõttu on oluline kohe algusest peale investeerida õigetesse töövahenditesse ja -protsessidesse, et positiivsed mõjud saaksid pikas perspektiivis kumuleeruda.

Läbimõtlemata logistikavoog on sageli ajanappuse põhjuseks, mis omakorda tekitab kollektiivis pingeid. Selle tulemuseks on eksimused tellimuste komplekteerimisel või väljastamisel, mida kliendid võivad tõlgendada hooletuse ja madalakvaliteedilise teenindusena. Samuti võib negatiivne stress kaasa tuua töötajate haigestumise või halvemal juhul isegi töölt lahkumise. Uute inimeste koolitamine on aga ajamahukas ning kulukas protsess.

Töökeskkond, kus seatakse esikohale ergonoomika, turvalisus ja nutikad töörutiinid, avaldub otseselt nii personali kui ka klientide rahulolus.

Tõhus laosüsteem

Madalamad äripinna halduskulud

Lao optimeerimine on nutikas viis hoiustamismahtude maksimeerimiseks olemasoleval pinnal. Kui lao- ja aluseriiulid on valitud vastavalt käideldavate kaupade omadustele ja mõõtmetele, on võimalik vähemalt lähitulevikus vältida uue äripinna või juurdeehituse vajadust ning sellega kaasnevaid kulusid.

Milline on konkreetse ettevõtte jaoks vajalik mahutavus? Laopinna planeerimisel ei tohiks keskenduda vaid müügimahtude tippudele, nagu näiteks E-smaspäev või jõulueelne periood. Sel juhul on oht, et ülejäänud aasta tuleb ülal pidada liiga suurt ja kulukat äripinda. Parim viis on kavandada ladu vastavalt tavapärastele müükidele ning vajadusel kasutada allhanke korras kolmandate osapoolte laopinda ja -teenuseid.

Küll aga on piir, mis hetkest välise abi kasutamine ei tasu end enam ära. Kui kulud tõusevad liiga palju, võib laienemine olla möödapääsmatu. Siinkohal tuleb arvesse võtta just investeeringu pikaajalist tasuvust.

Kaubaaluste riiul Ultimate

Rahulolevad kliendid sooritavad suurema tõenäosusega kordusoste

Miks investeerida laoprotsessidesse? Sest see, kuidas toimib ettevõtte ladu, mõjutab suuresti kliendikogemust. Laondus on oluline lüli tarneahelast, kuhu kuuluvad ka sortiment, toodete kättesaadavus, turundus ja müük. Kui kõik osakonnad töötavad omavahel kooskõlas, on tagatud tingimused kestva kliendisuhte loomiseks.

Personalil on lihtne hoida ladu sujuvalt töös, kui seal on läbimõeldud planeering, tasakaalus mahud ning sobivad töövahendid. Veendu, et kaupa on laos piisavalt, tellimusi mugav komplekteerida ning õigeaegselt väljastada. Hea kogemus ning täidetud lubadused tagavad, et klient pöördub ka tulevikus sama ettevõtte juurde tagasi.

Värskeimad artiklid Sinu postkastis!

Kord nädalas saadame välja uudiskirja, mis sisaldab põnevaid artikleid ja nõuandeid, inspiratsiooni töökeskkondade sisustamiseks ning sooduspakkumisi.
*Tellides uudiskirja kinnitan, et olen lugenud ja nõustun AJ Tooted AS privaatsuspoliitikaga.