Kompromissitu kvaliteet AJ Grupis

Kompromissitu kvaliteet AJ Grupis

Kvaliteediteadlikkus on meie ärimudeli üks alustalasid, mis on aidanud meil võita ning hoida kliente üle Euroopa. Teadvustame endale, et iga tellimuse numbri taga on inimene, kelle ees lasub meil kohustus ootusi täita. Seetõttu toimuvad tööprotsessid AJ Grupis kindlate eeskirjade alusel ning järjepidev kvaliteedikontroll ja märgistamine tagab, et iga eraldiseisev toode meie sortimendis vastab lubadustele. Seetõttu pakume suuremale osale sortimendist vähemalt 7-aastast garantiid.

Tooted, mida saab usaldada

Meie lubadus on aidata inimestel tunda end tööl veelgi paremini, tarnides selleks vajalikke sisustustooteid ja seadmeid erinevatesse töökeskkondadesse. Soovime, et meie kliendid saaksid olla kindlad, et iga toode on turvaline ja usaldusväärne ning pakub tuge ning mugavust pikkadeks aastateks. Seetõttu oleme sisse seadnud tööprotsessid, mis aitavad tagada kogu sortimendi ühtlaselt kõrge kvaliteedi.

Ranged nõuded kogu tootevalikule

Disainime ning toodame vastutustundlikult ligi kolmandiku oma sortimendist. Ülejäänud kaupadega varustavad meid hoolikalt valitud partnerid, kes paiknevad peamiselt Rootsis või mujal Euroopas. Sõltumata päritolust peab iga uus toode enne sortimenti pääsemist läbima ’nõelasilma’ ehk saama heakskiidu kvaliteediosakonnas. Mitte ühegi toote puhul, sealhulgas meie omatoodang, ei lubata teha järeleandmisi. Samuti on paljud uued tooted testitud ning heaks kiidetud akrediteeritud katseinstituudi poolt. Kui oleme ise disaineri rollis, siis järgime kindlaid protsesse alates idee välja töötamisest kuni valmistoote turule toomiseni, mille kohta saab lugeda siit.

Uute toodete hindamine

Milliseid näitajaid jälgime, et tagada uute toodete vastavus kvaliteedinõuetele? Vaatleme toodet alati tervikuna, kontrollides selle funktsionaalsust ning sisemisi ja väliseid omadusi, nagu näiteks viimistlus, vastupidavus, turvalisus ja stabiilsus. Lisaks võtame arvesse pakendi võimet kaitsta toodet transpordivigastuste eest. Samuti hindame dokumentatsiooni terviklikkust ning ülesehitust veendumaks, et toode on hõlpsasti monteeritav ning õigesti märgistatud (Põhjamaade ökomärgis, CE-vastavusmärgis, Mäbelfakta märgis, Byggvarubedömningen märgis jne). Õigete sümbolitega toodete märgistamine näitab muuhulgas ka seda, et tootmisel on järgitud rangeid nõudeid kemikaalisisalduse, jätkusuutlike tarneahelate ning toote elutsükli ajal tekkivate keskkonnamõjude osas. Alles siis, kui kõik etapid on läbi käidud ning sobivaks tunnistatud, saab toode heakskiidu ning muutub kättesaadavaks meie klientidele.

Tõhus sortimendi monitooring

Olgugi et kõik meie sortimenti kuuluvad tooted on eelnevalt läbinud range kvaliteedikontrolli, ei tähenda see seda, et me olemasolevale kaubavalikule rohkem tähelepanu ei pööraks. Sortimendi ühtlaselt kõrge taseme hoidmiseks viime järjepidevalt läbi katseid ohutuse, mõõtude, vastupidavuse ja stabiilsuse osas. Lisaks monitoorime pidevalt klientide tagasisidet, et avastada kiirelt võimalikud veaallikad ning need kõrvaldada. Kas toode oli defektiga, esines tõrkeid tarnimisel või sai kaup transpordivigastusi? Kui asjaolud on välja selgitatud, on meil võimalik reageerida, kompenseerides kliendile tekitatud kahju ning juhtides tootja tähelepanu võimalikele puudustele. Omatoodangu puuduste avastamisel viime sisse muudatused tööprotsessides, et välistada samasuguste vigade esinemine tulevikus.

Pidev arendustöö

Oleme sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 standardile ning rakendame töös protsesse, mis tagavad kvaliteedi äritegevuse igas etapis. Näiteks vaatame pidevalt üle teenuseid ning tooteid, mis ostetakse sisse meie varustajatelt. Hindamisel võetakse arvesse partneri koostöövalmidust, tarnekindlust ning võimekust tagada ühtlast kvaliteeti. Nii suudame ennetada võimalikke tõrkeid ning tõsta klientide rahulolu. Väärtustame oma kliente ning töötame igapäevaselt selle nimel, et nendeni jõuaksid vaid parimad sisustustooted.