Ideest valmistooteni - tootedisain AJ Grupis

Ideest valmistooteni - tootedisain AJ Grupis

Soovist pakkuda oma klientidele kvaliteetseid ning ajakohaseid sisustus-lahendusi, tegeleme ettevõttesiseselt ka uute toodete arendamise ning olemasolevate täiustamisega. Oma disainiosakond võimaldab meil luua eristuvaid mööbliseeriaid ning näidata suunda töökeskkondade sisustamisel. Sel viisil kanname hoolt, et meie kliendid on alati varustatud parimate toodetega, mille funktsioonid ning kvaliteet vastavad nende ootustele.

Detailideni läbimõeldud arendusprotsess

Pakume sisustuslahendusi enamikesse töökeskkondadesse alates kontoritest ja ladudest kuni haridusasutuste ning avalike ruumideni. Tagamaks, et meie tooted vastavad kõrgetele kvaliteedinõuetele, valmistame ligi kolmandiku oma kaubavalikust ise. Läbimõeldud arendusprotsess toimub AJ Grupi disaini- ja tootmisüksuste koostöös ning kindlustab meile kontrolli ahela iga etapi üle alates kujundusideest ja materjalide valikust kuni tootmise, pakendamise ning valmistoodete tarnimiseni.

Nõudluse rahuldamine

Tootearendus saab üldjuhul alguse vajadusest lahendada mõni probleem või täita turul olev tühimik. See võib tähendada nii olemasoleva toote kohandamist vastavalt vajadusele kui ka millegi täiesti uue loomist. Initsiatiiv selleks tuleb nii meie enda organisatsiooni seest kui ka klientidelt ja varustajatelt.

Disain, mis lahendab igapäevaseid probleeme

Arendusprotsessi esimeseks sammuks on alati teostatavusuuring, mille käigus tutvutakse näiteks turu- ja konkurentsiolukorraga, selgitatakse välja nõudlus ja vesteldakse lõppkasutajatega. Sellega paralleelselt koostatakse kvaliteedi- ja keskkonnanõuete nimistu. Disaini algidee põhjal visandatakse esialgne kavand tootest, mis peab tulevikus katma vajaduse ning muutma kasutaja elu lihtsamaks. Arendusprotsessi kõigis faasides keskendutakse toote olulistele omadustele, nagu kvaliteet, funktsioonid ja turvalisus, ning otsitakse võimalusi keskkonnamõjude vähendamiseks.

Tootmine Poolas, Slovakkias ja Rootsis

Enamus tootearendusest toimub üheskoos meie tehastega Poolas ja Slovakkias, kuid aeg-ajalt teeme koostööd ka erinevate Rootsi tootjatega. Protsess hõlmab kõike alates prototüüpide väljatöötamisest kuni materjalide ning tootmismeetodi valimiseni. Siia juurde kuulub ka pakendi kavandamine, mis vähendaks transpordikahjustuste riski. Loe täpsemalt tootmise kohta AJ Grupi tehastes siit.

Näidistellimusest sõltumatu katseinstituudini

Prototüübi hindamine toimub näitajate, nagu ohutus, vastupidavus, stabiilsus, disain ja funktsioonid, alusel. Samuti kontrollitakse visuaalsest aspektist viimistluse ja materjalide tugevust ja vastupidavust. Kui prototüüp on projektimeeskonna poolt heaks kiidetud, tehakse esimene näidistellimus. Selles etapis saadetakse sageli näidistoode akrediteeritud asutusse, mis tegeleb vastavate katsetega, et saada toote kvaliteedi kohta erapooletu hinnang.

Rahulolu pikkadeks aastateks

Viimases etapis kontrollitakse, kas valmistoode vastab disainiidees kirjeldatud nõuetele. Kui kõik tüübikinnitused on paigas, saame lisada toote oma sortimenti ning muuta selle kättesaadavaks meie klientidele. Juhul, kui tootearenud on olnud edukas, kõneleb uus toode enda eest, rahuldades tarbijate vajadusi ning aidates neil tunda end tööl veelgi paremini.