Mis on ergonoomika?

Mis on ergonoomika?

Tänapäeval kasutatakse väga palju sõna ergonoomika, eriti kui räägitakse töökohtade planeerimisest ja sisustamisest. Kuigi sõna on muutunud igapäevaseks ei teata tihtipeale selle tähendust ning kasutatakse vaid emotsiooni tekitamiseks. Tegemist on siiski väga olulise teguriga meie igapäevaelus. Ergonoomiline töökoht võib vähendada riski haigestuda kiiremini erinevatesse haigustesse, parandab enesetunnet, tõstab produktiivsust ning muudab töö tegemise veelgi nauditavamaks. Selleks, et tõepoolest saaks sisustada ergonoomilised tööruumid, tuleks vaadata kõiki töökohti erinevalt ning arvestada töö iseloomuga ja ka töötaja soovidega.

Ergonoomika – terviklik ülevaade
Ergonoomika oli algselt pikka aega kitsa tähendusega termin, mis kirjeldas inimeste ja toodete omavahelist koos toimimist. Ajapikku on ergonoomika omandanud märksa laiema tähenduse. See vaatab töökohta tervikuna – kuidas tööruum mõjuks inspireerivalt ja motiveerivalt ning seal oleks ka mugav tööd teha nii, et tööprotsessid toimuksid kiiremini.
 
Ergonoomika võtab arvesse individuaalseid vajadusi
Ergonoomiline töökoht on kohandatud inimestele, kes seal töötavad, mitte inimene ei pea ennast ümber häälestama vastavalt töökohale. Naudime töötamist kohas, kus kõik on sisustatud vastavalt meie vajadustele ja soovidele. Seetõttu on väga oluline arvestada, et inimesed on erinevad ja vajavad töötamiseks erinevaid tingimusi. Näiteks osadele sobib teha tööd avatud ruumis, kus on võimalik omavahel vajadusel kohe suhelda. Teistel on jälle vaja keskendumiseks vaikust ja privaatsust. Kui tead enne töökohtade planeerimist juba seal töötavate inimeste vajadusi, siis on märksa lihtsam luua töökeskkonda, mis oleks tervikuna ergonoomiline ja täidaks erinevaid nõudmisi.
 
Hea ergonoomiline sisustus tasub ennest ära
Kontorisisutuse ümber vahetamine võib olla üsnagi kulukas ettevõtmine, kui on soov vahetada korraga ümber kõik töölauad reguleeritava kõrgusega laudade vastu ning lisada aktiivse istumise toolid, vaheseinad ja muu vajalik. Uuringud näitavad, et  ergonoomiline sisustus tõstab tulusust. Töötajad on motiveeritumad, mõtted liiguvad erksamalt ning tänu sellele läheb töö kiiremini ja tulemuslikumalt. Rahvusvahelise Sotsiaalkindlustuse Assotsioatsiooni poolt läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et investeerides ergonoomilisse sisustusse, on võimalik investeering tagasi teenida vähemalt kahekordselt*. Sealjuures on arvesse võetud, et väheneb haiguslehel oldud päevade arv kollektiivis, kasvab produktiivsus, töö kvaliteet ja väheneb kaadri voolavus. Vähenevad kulud uute töötajate koolitamisele.


Kogu sisustust ei pea välja vahetama korraga, saab uuendada ka samm haaval, astudes aina lähemale terviklikult ergonoomilisele töökeskkonnale. Planeerides uusi tööruume, ära unusta kui tähtis on ergonoomika!
 
*The return on prevention: Calculating the costs and benefits of occupational safety and health in companies, International Social Security Association (ISSA), [online]: https://www.issa.int/en/details?uuid=f27e62f2-B12d-42d9-9061-e403e95a9c14