Näidiseeskiri hübriidtöö mudeli rakendamiseks

Looge selged juhised ning tingimused hübriidtöö mudeli rakendamiseks oma ettevõttes. Töökorraldust selgitav dokument peab olema kättesaadav kõigile kaasatud osapooltele. Oleme loonud lihtsa ülesehituse ning lühikirjeldustega näidisdokumendi, mille saate hõlpsasti kohandada oma ettevõtte vajadustele vastavaks.

Sissejuhatus

Alusta lühikese ülevaatega kõnealuse dokumendi tausta ja sisu kohta. Eeskiri on alusdokument, mis selgitab kontori- ja kaugtöö kombineerimise võimalusi, reegleid ja töökorraldust, vastutusala ning ootusi nii töötajale kui ka tööandjale.

Töökorraldusliku dokumendi eesmärk

Täpsusta antud dokumendi eesmärki ning seda, millel juhised põhinevad. Kirjelda, kuidas eeskirja ettevõttes kasutatakse ning kellele see kohaldub. Loo struktuur, mille saavad töötajad võtta aluseks tööaegade, kontoripäevade, koosolekute ning muu planeerimiseks.
 

Taust 

Kirjelda kõnealuse töövormi ning sellega kaasaskäiva eeskirja tausta. Näiteks pandeemiast tulenevalt muutunud töömeetodid, kasvanud nõudlus paindlikuma tööaja ja -koha järele, parem tasakaal kontori- ja kaugtöö vahel jne.
 

Reeglid ja soovitused kontori- ja kaugtöö ühildamiseks

Tooge välja reeglid, mis kohalduvad kontori- ja kaugtöö edukaks ühildamiseks. Näiteks fikseeritud tööaeg, mille puhul oodataks, et kõik töötajad on kättesaadavad. Samuti on soovitatav leida ühine süsteem või platvorm, mis võimaldab kõigil ära märkida kontoritöö päevad, et koosolekute, ruumibroneeringute ning ühistegevuste planeerimine oleks hõlpsam.
 

Hindamine ja tagasiside

Kirjeldage millist kasu toob antud eeskirjast kinnipidamine nii töötajale kui ka ettevõttele. Määrake kindlasks uutele vajadustele vastav tagasiside andmise kord, tööedukuse hindamise meetodid ning teised töötajat toetavad tegevused. 
 

Juhendid ja soovitused ohutu ning nõuetekohase töökeskkonna loomiseks

Kuidas tagada sobiv ning inspireeriv töökeskkond, mis toetaks tööheaolu, motivatsiooni ning tulemuslikkust nii ettevõtte ruumides kui ka kodukontoris.

Siinkohal too välja kõik tegevused, mida saab tööandja ära teha ning milliseid võimalusi töövahendite ja/või toetuste näol pakkuda, et töötajal oleks võimalik luua tema ülesannete täitmiseks sobivad töötingimused ka kodukontoris.

Värskeimad artiklid Sinu postkastis!

Kord nädalas saadame välja uudiskirja, mis sisaldab põnevaid artikleid ja nõuandeid, inspiratsiooni töökeskkondade sisustamiseks ning sooduspakkumisi.
*Tellides uudiskirja kinnitan, et olen lugenud ja nõustun AJ Tooted AS privaatsuspoliitikaga.