Kvaliteedi- ja ökomärgiste selgitused

AJ Grupi Ökomärgis

AJ Grupi sümbol keskkonnasõbralike toodete esile tõstmiseks

Soovime esile tõsta mõne ökomärgisega hinnatud tooteid, mistõttu oleme kasutusele võtnud oma sümboli. Nii saame neid tooteid teistest selgelt eristada ja lihtsustada jätkusuutlikumate valikute langetamist.

Kvaliteedi- ja ökomärgisega tooted
Põhjamaade Luigemärk

Põhjamaade Luigemärk

Põhjamaade Luigemärk on Põhjamaade ametlik keskkonnamärgistuse standard. See seab ranged nõuded tarbekaupade tootmisahela kõigile etappidele alates materjalide valikust, kemikaalide kasutamisest ning heitmete sattumisest õhku, vette ja pinnasesse. Aga ka energia ja ressursside kasutamisele. Märgistatud mööbel vastab ökomärgise rangetele kriteeriumitele materjalide, kvaliteedi ja funktsioonide osas. Hoolikalt jälgitakse kogu tootmisahelat alates metsade majandamisest kuni valmistoote ja selle hilisema ümbertöötlemiseni välja.

Põhjamaade Luigemärgiga koolimööbel 
Möbelfakta kvaliteedimärgis

Möbelfakta

Möbelfakta on Rootsi terviklik mööbli märgistus- ja viitesüsteem. Märgise nõuded katavad kolme valdkonda: kvaliteet, keskkond ja sotsiaalne vastutus.

Kvaliteedinõuded näitavad, et mööbel vastab tunnustatud Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele, et tagada selle kulumiskindlus, funktsionaalsus ja turvalisus. Keskkonnanõuded kehtivad mööbli valmistamiseks kasutatud materjalidele ja keskenduvad kemikaalide sisaldusele, heitkogustele ja jätkusuutlikkule metsandusele, aga ka kogu tootmise läbipaistvusele ja jälgitavusele. Eesmärk on tagada minimaalne mõju inimestele ja keskkonnale.

Sotsiaalsed nõuded kehtivad mööbli ja komponentide tarneahela kõikidele osapooltele. See tähendab, et meil möölitootjana on kontroll oma äritegevuse üle ning analüüsime oma alltöövõtjate ja tarnijatega soetud riske. Selle eesmärk on tagada, et kõik meie partnerid järgiksid ÜRO globaalset kokkulepet.

Möbelfakta kvaliteedimärgiga tooted

Byggvarubedömningen märgis

Byggvarubedömningen märgis

Byggvarubedömningen on Rootsi hindamissüsteem, mille eesmärgiks on aidata ehitus- ja kinnisvarasektori organisatsioonidel teha targemaid valikuid materjalide osas, et luua hea elukeskkonda. 

Hindamiskriteeriumid hõlmavad kahte valdkonda: kemikaalide sisaldus ja elutsükli tergurid, nagu taastuvad materjalid, heitmed, ringlussevõtt ja korduskasutus. Iga kriteeriumit hinnatakse eraldi ja seejärel kombineeritakse neid omavahel, mille tulemusel kujuneb üldine hinnang. Hinnang on siis vastavalt 'Soovitatud', 'Aksepteeritav' ja 'Väldi', mida illustreerib vastavalt roheline, kollane ja punane sümbol.

Kuna kontrollitakse iga toote dokumentatsiooni ja koostist, peab töövõtja tagama vaid, et hindamistase vastaks temale seatud nõuetele.

Byggvarubedömingeni märgisega tooted